KENI NDONJË PYETJE / KËrKESË?

Prej datës 01.01.2021, Kontrolli Teknik i Mjeteve Rrugore dhe Rimorkiove në Republikën e Shqipërisë, nuk kryhet më nga shoqëria SGS Automotive Albania shpk.

Për informacione mbi rifillimin e këtij shërbimi nga ana e DPSHTRR, ju sugjerojmë të konsultoni faqen www.dpshtrr.gov.al .

 

 

SGS Automotive Albania
Blvd. Gjergj Fishta, Pallati G&P, Kati 1,
Kutia Postare 2408,
Tiranë, Shqipëri

Të dhënat e pronësisë

Gabim

Gabim

Gabim

Gabim
*Të dhëna të detyrueshme
Pyetja/ankesa juaj*:

Gabim
Back to top