VENDE PUNE NE SGS

Ju lutem dergoni kerkesat ose aplikimet tuaja per pune nepermjet postes elektronike ne adresen: HURE.albania@sgs.com

 

Please send your job application by electronic mail on the address: HURE.albania@sgs.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Ju faleminderit qe keni aplikuar prane SGS Albania.

Nese aplikoni per pozicionin e Kontrollorit Teknik te Automjeteve, ne menyre qe aplikimi juaj per te merret parasysh , ju lutem beni te mundur qe ne bashkelidhje te aplikimit te keni dokumentat si me poshte:

  • CV te detajuar, ku te pershkruhet ne detaje edhe eksperienca juaj (nese ka) me automjetet (per kamiona dhe autovetura).
  • Kopje te diplomes
  • Kopje te vlefshme  te patentes

Keto dokumenta mund t’i sillni te skanuara ne adresen e e-mailit HURE.albania@sgs.com ose dokumente te fotokopjuara, prane Drejtorise se Pergjithshme te SGS ne Tirane, ne adresen:

 

Blvd. Gjergj Fishta, Pallati G&P, Kati 1, Tirane, Albania

PO Box: 2408


Nese aplikoni per pozicione te tjera pune, ju lutemi qe te plotesoni kerkesat per dokumentacion sipas njoftimit per punesim te postuar per pozicionin respektiv ne webfaqen tone.

Ju faleminderit,

____________________________________________________________________________________________________________________________

Thank you for applying at SGS Albania.

If your application is for the position of Vehicle Inspector, in order to consider your application, please keep in mind to attach to your application the following documents:

  • A detailed CV, describing the previous experience (if any) in automotive field (for heavy goods and  vehicles)
  • Copy of diploma
  • Copy of valid driving license


These documents could be submitted as scanned documents through e-mail address HURE.albania@sgs.com or as hard copies at the Head office of SGS in Tirana, in the following address:

 

Blv. Gjergj Fishta, Pallati G&P, Kati 1, Tirane, Albania

PO Box: 2408

 

If you apply for other vacancies, please follow the requirements for documentation as per the announcement of respective position, posted in our website.

 

Thank you

                                                                                                                               

 

 

Back to top