NJOFTIME DHE EVENTE

 

Deklaratë - SGS Automotive Albania gjobitet për abuzimin me pozitën dominueseSGS Automotive Albania e ka kundërshtuar gjobën prej 51,091,005 Lekë te vendosur nga Autoriteti i Konkurrencës më datë 25/10/2018.

Ne kundërshtojmë fort pretendimin për abuzim me pozitën dominuese si të pa mbështetur në prova.

Në vitin 2009, pas një procesi konkurrues, Ministria e Puneve Publike Transportit dhe Telekomunikacionit në Shqipëri nënshkroi me SGS dhe dha një kontratë ekskluzive 10-vjeçare për Shërbimin e Kontrollit Teknik të Detyrueshem te Automjeteve.

Që atëherë dhe në bashkëpunim të ngushtë me Autoritetet, SGS Automotive Albania ka ushtruar aktivitetin me një qëllim: rritjen e sigurisë rrugore përmes kontrollit teknik të automjeteve.

Ne do të perditesojme këtë faqe, per zhvillimi te me tejshme
.

 

 

 

SGS AUTOMOTIVE ALBANIA

 

Mbi njoftimin ne disa media per Arrestimin e punonjesve te SGS Automotve Albania

ne qytetin e Shkodres

 

Tirane me 05.08.2016

 

  Burime mediatike kane informuar me date 4 Gusht 2016 informacione te pasakta ne lidhje me arrestimin e punonjesve te SGS Automotive Albania ne Qendren e Kontrollit Teknik Shkoder

 

  Duke pershendetur institucionet zbatuese te ligjit per punen e tyre ne drejtim te luftes kunder korrupsionit, deshirojme te saktesojme se asnje nga personat e arrestuar ne qytetin e Shkodres nuk eshte punonjes i shoqerise koncesionare SGS Automotive Albania SHPK.

 

  SGS Automotive Albania siguron te gjithe qytetaret se eshte e vendosur te zbatoje me vendosmeri Kodin e saj te integritetit, dhe do te vijoje bashkepunimin e saj te ngushte me autoritetet shqiptare per te ndeshkuar cdo praktike korruptive qe cenon interesat e shtetit shqiptar dhe qytetareve te tij

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Të nderuar drejtues të mjeteve rrugore,

 

 

Në zbatim të Udhëzimit Nr.1 datë 4 Mars 2015 të Ministrit të Transportit dhe Infrastrukturës, ju bëjmë më dije se nga data 1 Korrik 2016, për kontrollin e sistemit të shkarkimit të gazrave të mjeteve rrugore me motor do të kryhen matje duke përdorur vlerat e kufitare të treguara në tabelat më poshtë.

 

Në rast tejkalimi të këtyre vlerave kufitare, rezultati përfundimtar i kontrollit teknik të automjetit tuaj do të jetë NGEL. Automjeti duhet të sillet për rikontroll pas mirëmbajtjes dhe riparimeve të nevojshme, si dhe për çdo defekt tjetër ngelës.

 

Përpara paraqitjes për kontroll teknik, por edhe herë pas here, merrni masa dhe kryeni shërbimet e nevojshme të mirëmbajtjes e të riparimit për automjetin tuaj.

 

 

Vlerat kufitare në matjet gjatë kontrollit teknik për sisteme shkarkimi të mjeteve rrugore me motor që punon me benzinë

 

Viti i prodhimit Regjimi rrot/min CO % vol HC ppm Lambda
Para 1.10.1986 në boshllëk 4.5 1000 -
1.10.1986÷30.12.1993 në boshllëk 3.5 750 -
1.1.1994÷1.7.2002 në boshllëk 0.5 - -
“                “ me ngarkesë 2500 0.3 200 + 0.3
Pas datës 1.7.2002 në boshllëk 0.3 - -
 “     “          “    me ngarkesë 2500 0.2 200 + 0.3

 

 

Vlerat kufitare në matjet gjatë kontrollit teknik për sisteme shkarkimi të mjeteve rrugore me motor që punon me naftë (Diesel)

 

 

Viti i prodhimit Regjimi rrot/min Koefiçenti opacitetit K (mˉ¹)
         
Para 01.01.1980                 4.0     
01.01.1980 deri 01.07.2008 me thithje natyrale               2.5     
01.01.1980 deri 01.07.2008 me turbokompresor               3.0     
Pas datës 01.07.2008 me thithje natyrale               1.5     
 
Back to top