NJOFTIME DHE EVENTE

NJOFTIM - Operim shtesë në data të veçanta të muajit Dhjetor 2020

Tiranë, më 23.11.2020

 

Ju informojmë që lidhur me ditët e festave dhe pushimeve zyrtare gjatë muajve Nëntor e Dhjetor 2020, në kalendarin e punës së qendrave të kontrollit teknik të automjeteve do të zbatohen ndryshimet si më poshtë, duke filluar nga data 28.11.2020:

 

28.11.2020 - mbyllur, Dita e Pavarësisë

30.11.2020 - mbyllur (e hënë)

01.12.2020 - hapur sipas orarit normal (e martë)

08.12.2020 - hapur sipas orarit normal (e martë)

12.12.2020 - hapur nga ora 08:00 deri 17:00 (e shtunë)

19.12.2020 - hapur nga ora 08:00 deri 17:00 (e shtunë)

25.12.2020 - mbyllur, Dita e Krishtlindjes

26.12.2020 - hapur nga ora 08:00 deri 17:00 (e shtunë)

27.12.2020 - hapur nga ora 08:00 deri 13:00 (e djelë)

 

Për operimin e sporteleve ku kryhet pagesa e taksave vjetore të mjeteve, të konsultohet faqja zyrtare e DPSHTRR, www.dpshtrr.gov.al.

 

Të merren masa nga përdoruesit e mjeteve që pagesa e taksës vjetore të mjetit dhe e çdo detyrimi tjetër të lindur ndaj DPSHTRR, të jetë kryer para sjelljes së mjetit në qendrën e kontrollit teknik.

 

Në situatën e tanishme, kërkohet zbatimi rigoroz i të gjitha masave për kufizimin e mospërhapjen e infektimit me virusin Sars-Cov2 (Covid19), prandaj mjeti duhet të sillet për kontroll teknik i pastruar mirë dhe përdoruesit e mjeteve të respektojnë të gjitha masat e vendosura.

 

Ju urojmë festa të gëzuara! 

 

SGS Automotive Albania shpk

 

 

 

 

 

 

 

NJOFTIM - Qendrat e kontrollit teknik nuk do të punojnë në datat 05.09.2020 dhe 07.09.2020

Tiranë, më 02.09.2020

 

Ju informojmë që me rastin e festës zyrtare Dita e Shenjtërimit të Shenjt Terezës me datë 05.09.2020, e shtunë, qendrat e kontrollit teknik do të jenë pushim në datat 05.09.2020 dhe 07.09.2020.

Operimi do të rifillojë ditën e martë me datë 08.09.2020, sipas orarit të zakonshëm.

 

SGS Automotive Albania shpk

 

NJOFTIM - Mbi orarin e mbylljes së qendrave të kontrollit teknik me datë 25.08.2020

Tiranë, më 21.08.2020

 

Ju informojmë që me datë 25.08.2020, për arsye të ndërhyrjeve të domosdoshme teknike në rrjetin e komunikimit të qendrave të kontrollit dhe atë qendror, qendrat e kontrollit teknik do të operojnë deri në orën 16:00, duke u mbyllur me herët se orari i zakonshëm.

Mbyllja e hershme e datës 25.08.2020 do të kompensohet me zgjatje të orarit të punës në datat 26 e 27 Gusht 2020.

 

SGS Automotive Albania shpk

 

 

NJOFTIM - Rifillon operimi i qendrave të kontrollit teknik në ditët e shtuna

Tiranë, më 19.05.2020

 

Ju informojmë që nga data 23.05.2020, qendrat e kontrollit teknik do të operojnë edhe në ditët e shtuna sipas orarit nga 08:00 deri 14:00.

Për sa kohë vazhdojnë të mbeten në fuqi kufizimet e njoftuara nga autoritetet, lëvizja me mjet të shtunave për në qendrën e kontrollit teknik duhet të bëhet duke marrë nëpërmjet platformës e-albania "Leje për DPSHTRR/SGS", me opsionin "SGS".

 

Informacion shpjegues mbi këtë shërbim gjeni në lidhjen e këtij portali:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13659 , në paragrafin ku flitet për "Në rast se ju duhet leje për DPSHTRR/SGS".

 

Ju kujtojmë që në funksion të respektimit të masave të ndryshme kundër Covid-19, është e nevojshme që mjetet të sillen për kontroll me rezervim, jo më herët se 15 minuta nga orari i rezervuar.

 

Drejtuesit e mjeteve të mbajnë maska e doreza, dhe duhet të dezinfektojnë sipërfaqet e prekshme në kabinën e mjetit para marrjes së mjetit për testim. Xhamat anësore të lihen të ulur.

 

SGS Automotive Albania shpk

 

 

NJOFTIM - Lejet nga Policia e Shtetit për lëvizjen me mjet mundësohen tashmë nëpërmjet portalit e-albania

Tiranë, më 27.04.2020

 

Tashmë mundësohet nëpërmjet portalit qeveritar e-albania marrja e lejes nga Policia e Shtetit për lëvizjen me mjet drejt qendrave të kontrollit teknik.

 

Pasi të keni hyrë në portalin e-albania me kredencialet personale, zgjidhni dhe përdorni shërbimin "Leje për dalje". Nga opsionet e mundshme të këtij shërbimi, zgjidhni "Leje për DPSHTRR/SGS" e më pas opsionin "SGS", duke vijuar me plotësimin e të dhënave të tjera të nevojshme.

 

Informacion shpjegues mbi këtë shërbim gjeni në lidhjen e këtij portali:

https://e-albania.al/eAlbaniaServices/UseService.aspx?service_code=13659 , në paragrafin ku flitet për "Në rast se ju duhet leje për DPSHTRR/SGS".

 

Ju kujtojmë që në funksion të respektimit të masave të ndryshme kundër Covid-19, është e nevojshme që mjetet të sillen për kontroll me rezervim, jo më herët se 15 minuta nga orari i rezervuar.

 

Drejtuesit e mjeteve të mbajnë maska e doreza, dhe duhet të dezinfektojnë sipërfaqet e prekshme në kabinën e mjetit para marrjes s

Back to top