Politika e Privacise dhe ruajtjes te te dhenave personale

Shoqerite e Grupit SGS e konsiderojne dhe trajtojne me seriozitet sigurine dhe privacine  e kontakteve per te cilet ato ruajne te dhenat. Qellimi i kesaj politike eshte t’ju pershkruaje informacionin te cilin ne mund te mbajme rreth jush, te sqarojme qellimin per te cilin e perdorim dhe te drejtat tuaja ne lidhje me te. Duke vizituar cilendo nga faqet e internetit te shoqerive te grupit SGS, ju pranoni praktikat e pershkruara ne kete Politike Privacie.

 

1. Cfare informacioni mbledhim ne?

Ne pergjithesi, ju mund te aksesoni dhe konsultoni cdo Faqe Interneti (Web Site) te SGS pa dhene apo zbuluar te dhena personale.

 

Sidoqofte, ne menyre qe t’ju ofrojme sa me mire produktet dhe sherbimet tona, disa faqe interneti te shoqerive te grupit SGS mund te mbledhin nga ju nje ose disa kategori informacioni si vijon: Informacion i Identifikimit Personal dhe Informacion Jo Identifikues.

 

Informacioni i Identifikimit Personal i referohet informacionit qe na lejon te njihemi konkretisht kush jeni. Informacioni personal ju kerkohen kur ju porositni nje sherbim, regjistroheni ne nje llogari dhe na degoni komente. Pershembull, ky informacion konsiston ne emrin tuaj, adresen (per dergesa dhe te faturimit), adresen e e-mailit, detaje te produktit dhe industrise perkatese, te dhena te kartes se krediti dhe informacione te tjera pagese. Ky informacione mund te mbahet ne kontaktet dhe databazat tona per qellim te punes qe ne kemi kryer per/me ju ose jemi duke e kryer aktualisht, ose sepse ne mendojme qe ju mund te jeni te interesuar te merrni nga ne materiale ne lidhje me biznesin dhe sherbimet tona. Kjo na lejon te menaxhojme merredhenien me ju ne menyre eficente, te permiresojme faqet tona te internetit dhe sherbimet qe ju ofrojme, si dhe per te identifikuar ceshtje me interes per te cilat mund t’ju informojme.

 

Informacion Jo Identifikues i referohet vetem informacionit me natyre statistikore, i cili nuk identifikon ne vetvete nje individ apo entitet te caktuar dhe varet nga vizitimi qe ju i beni faqeve te internetit te shoqerive te grupit SGS. Per shembull, ky informacion mund te permbaje adresen (domain) prej nga ju e aksesoni internetin, oren dhe daten kur ju vizitoni ndonje nga faqet e internetit te shoqerive te grupit SGS, adresen e internetit prej se ciles ju lidheni direkt me ndonje nga faqet e internetit te shoqerive te grupit SGS. Ky informacion perdoret ne menyre te kombinuar per te bere faqet e internetit te shoqerive te grupit SGS me te dobishme dhe terheqese per perdoruesit e tyre.

 

2. A e perhap SGS informacionin qe merr?

 

Informacioni rreth klienteve tane eshte pjese e rendesishme e biznesit tone dhe SGS nuk eshte ne biznesin e shitjes tek te tjeret te ketij informacioni. Ne perhapim Informacionin e Identifikimit Personal vetem ne rastet e meposhtme:

  • Duke e transferuar drejt shoqerive te tjera te grupit SGS ne rast nevoje per te permbushur qellimin per te cilin ju e keni dhene informacionin. Duke dhene te dhenat tuaja ne cilendo prej faqe te internetit te shoqerive te grupit SGS, ju jepni pelqimin e qarte per trasferimin e te dhenave te mbledhura nga ajo faqe.
  • Duke e transferuar tek pale te treta, si agjenci dhe nenkontraktor, te cilet kryejne disa funksione per SGS, sic jane marrja dhe dorezimi i kampioneve, permbushja e kerkesave per inspektim, dergimi i e-mailve, heqja e informacioneve te perseritura nga lista e klienteve, analizimi i te dhenave dhe procesimi i pagesave me karte krediti, etj. Keto pale te treta kane akses vetem ne ato informacione te cilat jane te nevojshme per to permbushur funksionet e tyre dhe nuk mund t’i perdorin per asnje qellim tjeter.
  • Per cfaredo arsye, kur, ne diskrecionin e vetem te SGS, SGS beson se eshte e arsyeshme te veproje ne menyre te tille, perfshire per: zbatimin e ligjit, rregulloreve, kerkesa qeveritare dhe ligjore lidhur me informacione te tilla; perhapjen e informacioneve te nevojshme per te identifikuar , kontaktuar ose per te ndermarre veprime ligjore kunder atyre qe mund te shkelin “Termat e Aksesit”  tona ose afte dhe kushte te tjera; ose per te mbrojtur ne menyra te tjera shoqerite e grupit SGS.

 

3. Si e mbron SGS informacionin tuaj

Ne ndjekim procedura strikte ne ruajtjen dhe perhapjen e infomacionit te cilin ju na keni dhene ne menyre qe parandalojme aksesin e pa autorizuar. Sidoqofte, faqet e internetit te SGS permbajne lidhje (links) me faqe te tjera interneti jashte SGS. SGS nuk kontrollon dhe nuk eshte pergjegjese per praktikat e privacise dhe permbajtjes se ketyre faqeve te tjera te internetit.

“Cookies” dhe si SGS i perdor ato

 

4. Te drejta tuaja

 

Persa i perket informacionit te mbledhur nga SGS, ju keni te drejte te kerkoni t’ju vendosim ne dispozicion nje liste dhe nje pershkrim te ketij informacioni, te na kerkoni te korrigjojme cdo pasaktesi, ose te na njoftoni nese nuk jeni dakort per perdorimin e metejshem nga ana jone te ketij informacioni duke na kontaktuar ne menyren e trguar me poshte.

 

Ne gjithashtu mirepresim pyetje dhe komente ne lidhje me politiken tone te mbrojtjes se te dhenave.

 

5. Si mund te na kontaktoni

 

Ne cdo kohe duke perdorur nje nga menyrat me poshte:

  • Me email: sgsautoalbania@sgs.com
  • Me faks: + 41 22 739 98 61
  • Duke shkruar ne SGS Societe Generale de Surveillance SA, 1, place des Alpes, P.O Box 2152, CH - 1211 Geneva 1, Switzerland
  • Me telefon: + 41 22 739 91 11

SGS perpiqet ne menyre te vazhduar per te permiresuar sherbimet ndaj klineteve te saj dhe klienteve potencial.

 

Faqja eshte ndryshuar per here te fundit ne daten 5 Shkurt 2016

Back to top